Heureka - Overené zákazníkmi, GDPR, Konverzia, Widget, OC2.x

69.00€
Brand: SuperBrand
Product Code: heurekaoz2x
Availability: In Stock

Available Options

Have a question?

ENG

Heureka - Verified by Customers, The Conversion includes the Customer Verified, Full Transaction, and Widget Verified by setting Widget position and turning Widget on / off. Widget also works for Heureka CZ and Heureka SK. Multistore support.


It contains

- Verified by customer

- Full conversion

- Verified by Customers Widget

- Multistore support

- GDPR checkbox according to the requirements of Heuréka.sk / .cz


Instalation

1. Download module, File * .zip must be uploaded in Extensions -> Extension Installer.

2. Then, press the Refresh / Clear buttons in the Extensions -> Modifications menu.

3. Go to the eshop settings section.

4. Click edit and set up the new TAB Heureka where you set the necessary Heurek data.

5. Be sure to enable GDPR processing of the form in Settings.


SK

Modul Heureka - Overené zákaznikmi, Konverzia obsahuje nastavenie Overené zákazníkmi, Plnú konverziu a Overené zákazníkmi Widget z možnosťou nastavenia pozície Widgetu a zapnutie/vypnutie Widgetu. Widget funguje aj pre Heureku CZ aj pre Heureku SK. Podpora Multistore.


Obsahuje

- Overené zákazníkmi

- Plná konverzia 

- Overené zákazníkmi Widget

- Podpora Multistore

- GDPR checkbox podľa požiadaviek Heuréka.sk/.cz


Inštalácia

1. Stiahnite modul, Súbor *.zip je potrebné nahrať v menu Extensions (Rozšírenia) -> Extension Installer (Inštálator rozšírení).

2. Potom stlačiť tlačidlá Refresh / Clear  (Obnoviť / Zmazať zoznam) v menu Extensions (Rozšírenia) -> Modifications (Úpravy).

3. Prejdite do sekcie Nastavenia eshopu.

4. Kliknite upraviť, a pri správnom nastavení Vám pribudla nový TAB Heureka kde nastavíte potrebné údaje pre Heureku.

5. Nezabudnite si aktivovať GDPR spracovanie formulára v Nastavení.

Write a review

Please login or register to review