Heureka - Overené zákazníkmi, GDPR, Konverzia, Widget, OC1.5.x

69.00€
Brand: SuperBrand
Product Code: heurekaoz15x
Availability: In Stock

Available Options

Have a question?

ENG

Heureka - Verified by Customers, The Conversion includes the Customer Verified, Full Transaction, and Widget Verified by setting Widget position and turning Widget on / off. Widget also works for Heureka CZ and Heureka SK. Multistore support.


It contains

- Verified by customer

- Full conversion

- Verified by Customers Widget

- Multistore support

- GDPR checkbox according to the requirements of Heuréka.sk / .cz


Instalation

!! Need to have VQmod !! Before installing the module, you need to delete all other add-ons for Heureka Verified by Customers, Widget and Conversion !!!


1. Download and unpack the archive.

2. Copy the data from the upload folder using ftp.

3. Log in to admin and go to System - Settings.

4. If everything was properly installed, add a new Heureka tab at the end.

5. Click on it and set all the required fields and save.

6. Done


SK

Modul Heureka - Overené zákaznikmi, Konverzia obsahuje nastavenie Overené zákazníkmi, Plnú konverziu a Overené zákazníkmi Widget z možnosťou nastavenia pozície Widgetu a zapnutie/vypnutie Widgetu. Widget funguje aj pre Heureku CZ aj pre Heureku SK. Podpora Multistore.


Obsahuje

- Overené zákazníkmi

- Plná konverzia 

- Overené zákazníkmi Widget

- Podpora Multistore

- GDPR checkbox podľa požiadaviek Heuréka.sk/.cz


Inštalácia

!! Je potrebné mať VQmod !! Pred nainštalovaním modulu je potrebné zmazať všetky ostatné doplnky pre Heureka Overene zákazníkmi, Widget a konverziu!!!


1. Stiahni a rozbal archív.

2. Prekopíruj data zo zložky upload pomocou ftp.

3. Prihlás sa do admin a prejdi na Systém - Nastavnia.

4. AK sa všetko správne nainštalovalo mala sa na konci pridať nová tab Heureka.

5. Klikni na ňu a nastav všetky potrebné polia a daj uložiť. 

6. Hotovo

Write a review

Please login or register to review