Zboží.cz Meranie konverzie | OC2.x

25.00€
Brand: SuperBrand
Product Code: zboziconversion2x
Availability: In Stock

Available Options

Have a question?

ENG

Zboží.cz - Conversion Measurement is a module for setting up conversion measurement for Zboží.cz


It contains

- Full conversion

- Test mode SandBox

- Multistore support

- Support for all the most used checkout


Instalation

1. Download module, File * .zip must be uploaded in Extensions -> Extension Installer.

2. Then, press the Refresh / Clear buttons in the Extensions -> Modifications menu.

3. Go to the eshop settings section.

4. Click edit and set up the new TAB Zboží where you set the necessary Zboží data.


SK

Modul Zboží.cz - Meranie Konverzie je modul pre nastavenie merania konverzie pre Zboží.cz


Obsahuje

- Plná konverzia

- Testovací mód SandBox

- Podpora Multistore

- Podpora všetkých najpoužívanejších pokladní


Inštalácia

1. Stiahnite modul, Súbor *.zip je potrebné nahrať v menu Extensions (Rozšírenia) -> Extension Installer (Inštálator rozšírení).

2. Potom stlačiť tlačidlá Refresh / Clear  (Obnoviť / Zmazať zoznam) v menu Extensions (Rozšírenia) -> Modifications (Úpravy).

3. Prejdite do sekcie Nastavenia eshopu.

4. Kliknite upraviť, a pri správnom nastavení Vám pribudla nový TAB Zboží kde nastavíte potrebné údaje pre Zboží.

Write a review

Please login or register to review