Heureka.sk/cz XML Feed | OC 3.x

30.00€
Brand: SuperBrand
Product Code: heureka3x
Availability: In Stock

Available Options

Have a question?

ENG

Heureka.sk / Heureka.cz XML Feed Products is a simple extension with which eshop generates an XML feed with products for Comparison of Heureka.sk / Heureka.cz. Generate a standard and valid XML feed for Heureka.sk / Heureka.cz. Can be set to export XML. When generating, the XML source is cached, which resumes 1 hour and thus saves less.


Module is for OC 3.x. Module is translated into 3 languages ​​and into Slovak, Czech and English. Both XML code and export is functional and debugged.


XML feed setting options in the admin section of the eshop

- the possibility of generating feeds for  Heureka.sk alebo Heureka.cz

- CPC search for CPC (cost-per-click) on Heureka.sk / Heureka.cz

- option to set the delivery time if the product is not in stock

- possibility to set up used goods - used

- EAN display, ISBN in XML format

- setting exports only of products that are in stock

- ability to turn the product on and off for feed

- possibility to set the product name for Eureka

- possibility to add a gift to the product


Export tags:

ITEM_ID, PRODUCTNAME, PRODUCT, DESCRIPTION, URL, IMGURL,IMGURL_ALTERNATIVE, PRICE_VAT, ITEM_TYPE, PARAM, MANUFACTURER, CATEGORYTEXT, EAN, ISBN, HEUREKA_CPC, DELIVERY_DATE,GIFT


Installations

1. Expand the archive

2. Insert the content into the installation folder of your eshop.

3. Log in to the administration, click Extensions -> Product Catalog, where you click on installing a new extension called Heureka.

4. After the installation, click edit and set everything you need to find the lines where your XML feed for Heureka.sk / Heureka.cz is generated.


SK

Heureka.sk / Heureka.cz XML Feed produktov je jednoduché rozšírenie pomocou ktorého eshop generuje XML feed s produktmi pre porovnávač Heureka.sk / Heureka.cz. Generuje sa štandartný a zároveň validný XML feed pre Heureka.sk / Heureka.cz ako aj XML feed dostupnosti produktov. Možnosť nastavenia možnosti exportu feedu XML. Pri generovaní je XML feed uložený do Cache ktorý sa každú 1 hodinu obnovuje a tým sa menej zaťažuje eshop.


Modul je pre verziu OC 3.x. Modul je preložený do 3 jazykov a to Slovenčiny, Češtiny a Angličtiny. Kód aj XML export je funkčný a odladený.


Možnosti nastavenia XML feed v administračnej časti eshopu:

- možnosť generovania feedu pre Heureka.sk alebo Heureka.cz

- CPC (nastavenie cenu za preklik) na Heureka.sk / Heureka.cz

- možnosť nastavenia doby dodania v prípade, že produkt nie je skladom

- možnosť nastavenia použitého tovaru

- bazar - zobrazenie EAN, ISBN kódu vo XML feede

- nastavenie exportovania len produktov ktoré sú skladom

- párovanie s Heuréka kategóriami

- možnosť vypnúť a zapnúť produkt pre feed

- možnosť nastavenie názvu produktu pre Heuréku

- možnosť pridanie darčeku ku produktu


Exportované tagy:

ITEM_ID, PRODUCTNAME, PRODUCT, DESCRIPTION, URL, IMGURL,IMGURL_ALTERNATIVE, PRICE_VAT, ITEM_TYPE, PARAM, MANUFACTURER, CATEGORYTEXT, EAN, ISBN, HEUREKA_CPC, DELIVERY_DATE,GIFT


Inštalácia

1. Stiahnite modul, Súbor *.zip je potrebné nahrať v menu Extensions (Rozšírenia) -> Extension Installer (Inštálator rozšírení). 
2. Potom stlačiť tlačidlá Refresh / Clear  (Obnoviť / Zmazať zoznam) v menu Extensions (Rozšírenia) -> Modifications (Úpravy). 
3. Prejdite  na Rozšírenia -> Katalóg produktov, kde kliknete nainštalovať nové rozšírenie s názvom Heuréka. 
4. Po inštalácií kliknite na upraviť a nastavte všetko potrebné, kde nájdete i linky na ktorý sa generuje váš XML feed pre heuréka. 5.  Nastavenie kategórií nájdete v sekcii kategórie kde pribudla nová položka Heuréka kategóriaWrite a review

Please login or register to review