Video Tab | OC2.x

15.00€
Product Code: videotab-2x
Availability: In Stock
Have a question?

EN

This Extension Allow to Display Video Tab with Videos in Product info Page. Support video YouTube, Vimeo and Video iframe "embedded code". Features - set individual product based youtube video or vimeo.

Features

- set Video iframe "embedded code"
- set "Tab Name" which display at product details page
- support Youtube and Vimeo
- multi language compatible
- set active videotab or not
- compatible Journal2
- easy Quick And One Step Installation


Installation OCMOD

1. Download Module, must be uploaded in the Extensions -> Extension Installer menu.

2. Then, press the Clear / Refresh button in the Extensions -> Modifications.

3. Video Tab is added.

4. To set and activate VideoTab, go to Extensions -> Extensions and select Modules from the drop-down menu.

5. Locate the module and install it, then go through the modifications and set the module properties.


SK

Tento modul Vám umožní pridať tab Video kde môžete ku produktu pridať nekonečné množstvo videí ktoré sa zobrazia pri produkte. Podporuje YouTube, Vimeo a video v iframe "embedded code".


Možnosti
- možnosť pridania videa YouTube a Vimeo
- možnosť pridania videa v iframe
- nastavenie názvu Tab
- podpora viacerých jazykov
- nastavenie aktívnosti tabu na produktovej stránke (nastavenie zakliknutosti tabu)
- kompatibilné s Journal2
- jednoduchá inštalácia


Inštalácia OCMOD

1. Stiahnite modul, je potrebné nahrať v menu Rozšírenia -> Inštalátor rozšírení.

2. Potom stlačiť tlačidlá Vymazať / Obnoviť v menu Rozšírenia -> Úpravy.

3. Video Tab je pridané.

4. Pre nastavenie a aktiváciu modulu VideoTab  prejdite na Rozšírenia -> Rozšírenia a vyberte z roletového menu Moduly.

5. Nájdite modul a dajte inštalovať a potom prejdite do úprav a nastavte vlastnosti modulu .


Preklady / Translation
SK, ENG, PL, CZ

Write a review

Please login or register to review