Heureka Dual - Overené zákazníkmi, GDPR, Konverzia, Widget, OC3.x

69.00€
Product Code: heurekaozdual3x
Availability: In Stock

Available Options

Have a question?

ENG

Solve the problem of two Heuréka on one eshop? Do you want Heurék for Slovakia as well as Czech Republic and do not have a multi-store? This module is designed for you. Set up the necessary data for Slovakia and data for the Czech Republic, and you are working on both Web sites at once. The condition for functionality is however to have English and English at your eshop.

Heureka - Verified by Customers, The Conversion includes the Customer Verified, Full Transaction, and Widget Verified by setting Widget position and turning Widget on / off. Widget also works for Heureka CZ and Heureka SK. It supports Dual Heuréke, so you can run two Heuréka at one web site at once. For Slovak orders, it sends the data to Heureka.sk and for Czech orders to Heureka.cz


It contains

- Verified by customer

- Full conversion

- Verified by Customers Widget

- Support Heureka Dual (both Heureka functional at the same time)

- GDPR checkbox according to the requirements of Heuréka.sk / .cz


Instalation

1. Download module, File * .zip must be uploaded in Extensions -> Extension Installer.

2. Then, press the Refresh / Clear buttons in the Extensions -> Modifications menu.

3. Go to the eshop settings section.

4. Click edit and set up the new TAB Heureka where you set the necessary Heurek data.

5. Be sure to enable GDPR processing of the form in Settings.


SK

Riešite problém dvoch Heuréka na jednom eshope? Chcete Heuréku pre Slovensko a zároveň pre Česko a nemáte multistore? Tento modul je určený práve Vám. Nastavte potrebné údaje pre Slovensko a údaje pre Česko a funguje Vám na jednom webe obe Heuréky naraz. Podmienka pre funkčnosť je však mať Jazyk Slovenčina a Čestina na Vašom eshope. 

Modul Heureka - Overené zákaznikmi, Konverzia obsahuje nastavenie Overené zákazníkmi, Plnú konverziu a Overené zákazníkmi Widget z možnosťou nastavenia pozície Widgetu a zapnutie/vypnutie Widgetu. Widget funguje aj pre Heureku CZ aj pre Heureku SK. Podporuje Duálnu Heuréku čiže na jednom webe Vám bežia dve Heuréky naraz. Pre slovenské objednávky odošle údaje do Heureka.sk a pre české objednávky do Heureka.cz


Obsahuje

- Overené zákazníkmi

- Plná konverzia 

- Overené zákazníkmi Widget

- Podpora Dual Heuréka (obe Heuréky funkčné naraz)

- GDPR checkbox podľa požiadaviek Heuréka.sk/.cz


Inštalácia

1. Stiahnite modul, Súbor *.zip je potrebné nahrať v menu Extensions (Rozšírenia) -> Extension Installer (Inštálator rozšírení).

2. Potom stlačiť tlačidlá Refresh / Clear  (Obnoviť / Zmazať zoznam) v menu Extensions (Rozšírenia) -> Modifications (Úpravy).

3. Prejdite do sekcie Nastavenia eshopu.

4. Kliknite upraviť, a pri správnom nastavení Vám pribudla nový TAB Heureka kde nastavíte potrebné údaje pre Heureku.

5. Nezabudnite si aktivovať GDPR spracovanie formulára v Nastavení.

Write a review

Please login or register to review