Heureka.sk/cz XML Feed | OC 3.x

28.00€
Brand: Opencart Solutions
Product Code: heureka3x
Availability: In Stock

Available Options

Have a question?

ENG

Heureka.sk / Heureka.cz XML Feed Products is a simple extension with which eshop generates an XML feed with products for Comparison of Heureka.sk / Heureka.cz. Generate a standard and valid XML feed for Heureka.sk / Heureka.cz. Can be set to export XML. When generating, the XML source is cached, which resumes 1 hour and thus saves less.


Module is for OC 3.x. Module is translated into 3 languages ​​and into Slovak, Czech and English. Both XML code and export is functional and debugged.


XML feed setting options in the admin section of the eshop

- the possibility of generating feeds for  Heureka.sk alebo Heureka.cz

- CPC search for CPC (cost-per-click) on Heureka.sk / Heureka.cz

- option to set the delivery time if the product is not in stock

- possibility to set up used goods - used

- EAN display, ISBN in XML format

- setting exports only of products that are in stock


Export tags:

ITEM_ID, PRODUCTNAME, PRODUCT, DESCRIPTION, URL, IMGURL,IMGURL_ALTERNATIVE, PRICE_VAT, ITEM_TYPE, MANUFACTURER, CATEGORYTEXT, EAN, ISBN, HEUREKA_CPC, DELIVERY_DATE


Installations

1. Download the module, the * .zip file must be uploaded in the menu Extensions -> Extension Installer.
2. Then press the Refresh / Clear buttons in the Extensions -> Modifications menu.
3. Go to Extensions -> Product Catalog, where you click to install a new extension called Heureka.
4. After installation, click edit and set everything you need, where you will also find the links to which your XML feed for Heureka is generated.
5. You can find the category settings in the category section where the new Heureka category item was added


SK

Heureka.sk / Heureka.cz XML Feed produktov je jednoduché rozšírenie pomocou ktorého eshop generuje XML feed s produktmi pre porovnávač Heureka.sk / Heureka.cz. Generuje sa štandartný a zároveň validný XML feed pre Heureka.sk / Heureka.cz ako aj XML feed dostupnosti produktov. Možnosť nastavenia možnosti exportu feedu XML. Pri generovaní je XML feed uložený do Cache ktorý sa každú 1 hodinu obnovuje a tým sa menej zaťažuje eshop.


Modul je pre verziu OC 3.x. Modul je preložený do 3 jazykov a to Slovenčiny, Češtiny a Angličtiny. Kód aj XML export je funkčný a odladený.


Možnosti nastavenia XML feed v administračnej časti eshopu:

- možnosť generovania feedu pre Heureka.sk alebo Heureka.cz

- CPC (nastavenie cenu za preklik) na Heureka.sk / Heureka.cz

- možnosť nastavenia doby dodania v prípade, že produkt nie je skladom

- možnosť nastavenia použitého tovaru

- bazar - zobrazenie EAN, ISBN kódu vo XML feede

- nastavenie exportovania len produktov ktoré sú skladom


Exportované tagy:

ITEM_ID, PRODUCTNAME, PRODUCT, DESCRIPTION, URL, IMGURL,IMGURL_ALTERNATIVE, PRICE_VAT, ITEM_TYPE, MANUFACTURER, CATEGORYTEXT, EAN, ISBN, HEUREKA_CPC, DELIVERY_DATE


Inštalácia

1. Stiahnite modul, Súbor *.zip je potrebné nahrať v menu Extensions (Rozšírenia) -> Extension Installer (Inštálator rozšírení).
2. Potom stlačiť tlačidlá Refresh / Clear  (Obnoviť / Zmazať zoznam) v menu Extensions (Rozšírenia) -> Modifications (Úpravy).
3. Prejdite  na Rozšírenia -> Katalóg produktov, kde kliknete nainštalovať nové rozšírenie s názvom Heuréka.
4. Po inštalácií kliknite na upraviť a nastavte všetko potrebné, kde nájdete i linky na ktorý sa generuje váš XML feed pre heuréka. 5.  Nastavenie kategórií nájdete v sekcii kategórie kde pribudla nová položka Heuréka kategória


Write a review

Please login or register to review